Onze sponsoren

Sponsoren uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties zijn, samen met de subsidieverstrekking vanuit de Gemeente Houten, onmisbaar en van groot belang om dit Kleinschalige Vervoer tot een succesvolle voorziening te maken. Sponsoren zijn alle instanties die een behoorlijke bijdrage zonder aanspraak op reclame-uitingen of advertenties hebben of nog willen leveren, dan wel voorzieningen om niet beschikbaar stellen. Zij worden vermeld op deze site met hun Logo’s en indien gewenst kan het logo ook voor bepaalde tijd op één van de Elektrokarren worden geplaatst.

Sponsoren gezocht!

  •  Wilt u als particulier/bedrijf/organisatie sponsor zijn van Vervoer Houten?
  • Wilt u het werk van Vervoer Houten mede mogelijk maken?                                        
  • Draagt u Vervoer Houten een warm hart toe?    
    Als sponsor houden wij u desgewenst op de hoogte van onze activiteiten en vermelden wij u op onze website.

Wilt u als particulier/bedrijf/organisatie vriend zijn  van Vervoer Houten? Wilt u het werk van Vervoer  Houten mede mogelijk maken? Draagt u Vervoer  Houten een warm hart toe? Als Vriend houden wij u  desgewenst op de hoogte van onze activiteiten. 
U kunt een gift overmaken op: NL33 RABO 0313 2252 65 t.n.v. Stichting Duurzaam Vervoer Houten.

Of neem contact op met ons via info@vervoerhouten.nl

  Alvast bedankt!