Over de stichting

Hieronder vindt u alle relevante info met betrekking tot de Stichting Duurzaam Vervoer Houten.

Geschiedenis

Stichting Vervoer Houten

1. Naam van de Stichting:

Stichting Duurzaam Vervoer Houten (www.vervoerhouten.nl )

2. RSIN: 67007570

3. Postadres: Dijkhoeve 3-04, 3992 XV Houten

4. Doelstelling van de Stichting:

"De Stichting Duurzaam Vervoer Houten zet zich in voor het realiseren van de voorziening kleinschalig vervoer binnen de gemeente Houten, dit kleinschalig vervoer is primair bedoeld voor ouderen en mindervaliden".

5. Het bestuur van de Stichting kent de volgende leden

a. Rien van Eck, voorzitter

b. Herman Kosten, secretaris

c. Rob Boomsma, penningmeester

d. Willy Lageveen, algemeen bestuurslid

e. Louise de Ruiter, algemeen bestuurslid

6. De leden van het bestuur zijn onbezoldigd en ontvangen geen vergoedingen voor hun werk. De medewerk(st)ers van de Stichting zijn eveneens allen vrijwillig(st)ers en ontvangen ook geen vergoedingen.

Bekijken
Aanmelden