Nieuws

Lees hier nieuws over Vervoer Houten

Nieuws van de stichting

AFSCHEID van OPERATIONEEL MANAGER

Onze operationeel manager Ruud ven der Mee, bij velen van u ongetwijfeld bekend als degene die zich jaren lang heeft ingezet voor de dagdagelijkse operatiën van Vervoer Houten heeft afscheid genomen en gaat z'n tijd besteden aan z'n persoonlijke zaken.

Wij zijn hem dank baar voor al z'n werkzaamheden en z'n inzet en we gaan tegelijkertijd met volle energie door met de zorg voor de continuïteit van Vervoer Houten.

BENOEMING van nieuwe BESTUURSLEDEN 

Sinds een klein half jaar hebben wij een nieuwe voorzitter, Rien van Eck, voorheen werkzaam bij de RABO-bank en sinds kort gepensioneerd en woonachtig in Houten. 

Sinds half november 2019 hebben wij een nieuwe secretaris, Herman Kosten , voorheen werkzaam bij de Telegraaf en sinds kort gepensioneerd en al ruim 30 jaar woonachtig in Houten.

Samen met alle Vrijwilligers gaan we verder met de toekomst van VERVOER HOUTEN

Bekijken