Over Ons

VERVOER HOUTEN is een maatschappelijk initiatief om te voorzien in Kleinschalig Vervoer binnen de Rondweg van Houten en de direct daaraan grenzende bestemmingen. Deze voorziening is specifiek voor senioren en mindervaliden, maar voor iedereen met een vervoersbehoefte beschikbaar. Het wordt uitgevoerd met Electrokarren, die zich mogen verplaatsen over de fietspaden en binnenstraten, en zij zullen – noodgevallen daargelaten – geen gebruik maken van de rondweg. De drie kleine kernen ’t Goy, Schalkwijk en Tull en “t Waal liggen niet binnen het bereik van Vervoer Houten.

Inleiding tot het ontstaan van de stichting

Het ouderenvervoer per golfkar heeft een doorstart gekregen. Aanvankelijk zou het kleinschalig vervoer stoppen per 1 oktober 2016, maar de stichting Duurzaam Vervoer Houten is er na die datum mee verder gegaan. Eén van de initiatiefnemers is Louise de Ruiter van KidsLodge. 
“Ik kon het niet over mijn hart verkrijgen om die ouderen te laten zitten”, aldus Louise de Ruiter van Kidslodge.

Kinderdagverblijf Kidslodge stelde voorafgaand aan de doorstart een aantal jaar hun golfkarren beschikbaar, die oorspronkelijk bedoeld zijn voor het vervoeren van kinderen. Ook na 1 oktober blijven de golfkarren voor ouderen beschikbaar, maar wordt het vervoer niet langer geregeld vanuit Kidslodge, dit wordt door de nieuwe stichting gedaan. Op termijn gaat de stichting zelf elektrokarren inzetten. “Kidslodge kan het niet langer alleen af. Voor de medewerkers stapelde het werk zich op. Er moet een eigen stichting komen, waarbij nieuwe vrijwilligers hard nodig zijn. We zijn nog op zoek naar chauffeurs en telefonistes”, aldus De Ruiter.

De SBOH, die de belangen van Houtense senioren behartigt, is erg blij met het initiatief van De Ruiter. Volgens de SBOH is er zeker behoefte aan kleinschalig ouderenvervoer. “Houten is een echte fietsstad en wanneer je als oudere niet (meer) kunt fietsen, kom je eigenlijk nergens”, aldus Ruud van de Mee, die de enquête hield.

*Bron: www.trefpunthouten.nl

Hoofdlijnen Beleidsplan

De Stichting Duurzaam Vervoer Houten zet zich in voor het realiseren van de voorziening Kleinschalig Vervoer binnen de Rondweg en direct aan de Rondweg grenzende bestemmingen, specifiek bedoeld om Senioren, Gehandicapten en Mindervaliden in Houten bij te staan.

Houten staat nationaal bekend als de Fietsstad. Dat heeft vele voordelen, maar dat levert tegelijkertijd ook behoefte op aan niet direct auto-gebonden vervoer teneinde behoeftige mensen enigszins comfortabel van A naar B te brengen zonder vele kilometers te hoeven afleggen.

De Stichting is opgericht met ondersteuning van de Gemeente Houten, Stichting Van Houten & Co, Kids Lodge, Stichting Gehandicapten Houten (SGH), Samenwerkende Bonden Ouderen Houten (SBOH) en de Lions Club Houten.

Er zal gebruik gemaakt worden van Electrische Karren en kleine Shuttle busjes, die zich –met vergunning van de Gemeente- over de fietspaden mogen verplaatsen en zij zullen geen gebruik maken van de Rondweg en de N-wegen, noodgevallen daargelaten.

De Stichting is een Algemeen Nut Beoogende Instelling (ANBI) en zal alle dienstverlening zonder enig winstoogmerk met Subsidie van de Gemeente, Facilitaire ondersteuning van Van Houten & Co, Plaatselijke Sponsoren en grotendeels met de inzet van vrijwilligers aan de doelgroepen aanbieden.

Het bestuur zal –conform de ANBI-normen- voldoen aan de integriteitseisen en er zal sprake zijn van gescheiden vermogen.