Corona maatregelen Electrokarren zijn opgeheven.

Corona nieuws ANWB AutoMaatje, de regels vanaf 23 maart 2022

De maatregelen betreffende de verspreiding van het coronavirus raken ook ANWB AutoMaatje. De ANWB heeft landelijk geadviseerd om alle ritten weer te rijden wel met inachtneming van een goede triage en het hanteren van de Corona voorzorgsmaatregelen zoals handen wassen en  ventileren van de auto.

  • Er zit geen beperkingen meer op het aantal mensen dat vervoerd wordt
  • Tijdens elke rit, en tussen ritten door, wordt er in het voertuig zoveel mogelijk geventileerd
  • Hoewel afstand bewaren geen verplichting meer is, blijft afstand houden wel verstandig
  • Het dragen van een mondkapje is niet meer verplicht. Het dragen van een mondkapje helpt wel om besmetting
    te voorkomen. Op verzoek van chauffeur en/of deelnemer, dragen beiden een mondkapje
  • Chauffeur en deelnemer kunnen er altijd zelf voor kiezen een mondkapje te dragen, tijdens het vervoer of bij het
    in- of uitstappen.

Bekijken