Een content titel

Met een ondertitel

Bekijken

Uitgevoerde ritten met de Electrokarren

Toelichting over aantal uitgevoerde ritten met de Electrokarren tot en met 2022 en het effect van de Corona

IIn 2022 is het aantal uitgevoerde ritten geleidelijk weer toegenomen tot het niveau van voor Corona.

In 2021 hebben we vanaf januari t/m mei helaas geen ritten kunnen uitvoeren vanwege de Corona restricties. De maanden daarna zijn we langzaam opgestart met de inzet van 1 electrokar en later weer met 2 karren. De vraag naar vervoer was beduidend minder dan voor de Corona doordat vele activiteiten stillagen en onze doelgroep extra voorzichtig is. Aan het eind van 2021 namen de aanvragen naar vervoer geleidelijk weer wat toe. 

Door het aanzienlijk lager aantal ritten dan begroot (circa 9.000 ritten) was er ook een behoorlijke derving aan inkomsten terwijl de vaste kosten gelijk bleven. Gelukkig is de Gemeente Houten ons daarin tegemoet gekomen zodat er niet is ingeteerd op de reservering voor het vervangen van de karren.

  

Bekijken