Uitgevoerde ritten met de Electrokarren

Toelichting over aantal uitgevoerde ritten met de Electrokarren in 2021en inkomsten derving door Corona

In 2021 hebben we vanaf januari t/m mei helaas geen ritten kunnen uitvoeren vanwege de Corona restricties. De maanden daarna zijn we langzaam opgestart met de inzet van 1 electrokar en later weer met 2 karren. De vraag naar vervoer was beduidend minder dan voor de Corona doordat vele activiteiten stillagen en onze doelgroep extra voorzichtig is. Aan het eind van 2021 namen de aanvragen naar vervoer geleidelijk weer wat toe. Zie overzicht van de uitgevoerde ritten.

Door het aanzienlijk lager aantal ritten dan begroot (circa 9.000 ritten) was er ook een behoorlijke derving aan inkomsten terwijl de vaste kosten gelijk bleven. Gelukkig is de Gemeente Houten ons daarin tegemoet gekomen zodat er niet is ingeteerd op de reservering voor het vervangen van de karren.

  

Bekijken