Uitgevoerde ritten met Automaatje en de Electrokarren

UItgevoerde ritten Electrokarren t.m. oktober 2023

Toelichting over aantal uitgevoerde ritten  tot en met oktober 2023

In 2023 is het aantal uitgevoerde ritten geleidelijk weer toegenomen tot het niveau van voor Corona.

In 2021 hebben we vanaf januari t/m mei geen ritten kunnen uitvoeren vanwege de Corona restricties. De maanden daarna zijn we langzaam weer opgestart. De vraag naar vervoer was in  eind  2021 en begin 2022 beduidend minder dan voor de Corona doordat vele activiteiten stillagen en onze doelgroep extra voorzichtig is.  Uitgevoerde ritten Automaatje t.m. oktober 2023

Ritten Automaatje en Electrokarren t.m.oktober 2023

  

Bekijken